Praca na akord - co to jest i jak obliczyć wynagrodzenie akordowe?

praca na akord

Praca na akord

Istnieją różne rodzaje form wynagrodzenia min. czasowe, premiowe itd. Zupełnie inna możliwością jest praca na akord. Oznacza to, że wynagrodzenie jest naliczane w oparciu o to jakie uzyska się wyniki. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat tego typu formy wynagrodzenia. 

Co to jest praca na akord?

Praca na akord - co to znaczy. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że ta forma naliczania wynagrodzenia dotyczy przede wszystkim pracowników, którzy wykonują zawód umożliwiający ustalenie norm pracy. Często tak odbywa się praca sezonowa

Pracownicy powinni mieć wpływ na to jaka jest ich wydajność, a pracodawcy nie mogą oczekiwać, że dana osoba da radę spełnić określone normy jeżeli np. maszyny będą się psuły lub braknie materiałów, których wykorzystanie będzie konieczne do dalszej pracy. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, konieczne jest także określenie w jaki sposób kontroluje się i poddaję ewidencji poszczególne działania. 

Warto zaznaczyć, że jeżeli okaże się że wykonanie danego produktu jest wadliwe i wada ta jest winą danego pracownika to zgodnie z systemem naliczania wynagrodzenia nie otrzymuje on zapłaty. Jeśli natomiast uda się usunąć wadę to pracownik może otrzymać wynagrodzenie, które będzie adekwatne do tego jaka była jakość wykonanej pracy. 

Jednak bardzo ważna kwestią, dzięki której można prawidłowo naliczać wysokość wynagrodzenia jest ustalenie właściwych norm. Jest to konieczny warunek pracy akordowej zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z września 2001 roku. 

Jak obliczyć wynagrodzenie akordów?

Osoby, które pracują w oparciu o akordową formę naliczenia wynagrodzenia mogą być zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę na akord. Pracownicy, którzy pozostają w takim układzie mają prawo do najniższej krajowej, a zleceniobiorcy mogą wypłacać minimalną stawkę godzinową. Kwestia ta jest określona w przepisach kodeksu pracy, a także w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym. 

Sprawdź również: Symptomy wskazujące, że czas zmienić pracę

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić minimalną stawkę godzinową jeżeli będzie ona niższa niż 19, 7 zł. Aby ustalić czy będzie to konieczne trzeba podzielić wysokość wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy. 

Zastanawiając się jak obliczyć wynagrodzenie akordowe netto, warto wykorzystać specjalny kalkulator wynagrodzeń. Wynagrodzenie na akord oblicza się na podstawie wyników pracy. Wynagrodzenie jest iloczynem stawki otrzymywanej za wykonanie jakiegoś produktu, a także tego ile produktów udało się wykonać. 

Tak jak wspomniano wcześniej, wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna. Jeśli nalicza się wynagrodzenie urlopowe nie można uwzględniać w nim wyrównania do minimalnej pensji. W takim wypadku bierze się pod uwagę akord oraz premię regulaminową. 

Warto także zaznaczyć, że ustalając normy w systemie akordowym nie można zapomnieć o tym, że także trzeba przestrzegać obowiązujących norm czasu pracy i jeśli zostaną przekroczone trzeba wypłacić nadgodziny. Dużą korzyścią związaną z akordowym systemem naliczania wynagrodzenia jest jego wysokość. Pracownicy, którzy wykonują swoje zadania szybko i dokładnie mogą w krótkim czasie otrzymać naprawdę atrakcyjną pensję. 

czym jest praca na akord

Czy praca na akord jest legalna?

Warto także zaznaczyć, że można wyróżnić kilka rodzajów systemów akordowych. Pierwszym z nich jest jest akord prosty. Forma ta polega na tym, że za każdą operację, czy gotowy wyrób wypłaca się taką samą stawkę. Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie.

Kolejnym wyjściem jest akord progresywny. Opiera się na tym, że stawka za wykonane zadanie jest zmienna i rośnie od ustalonego progu. W ten sposób można wynagrodzić osoby, które przekraczają średnią. Formę tą stosuje się przede wszystkim w tych miejscach, w których kładzie się duży nacisk na jak największą wydajność. 

Z kolei akord degresywny działa na takiej zasadzie, że od uzyskania określonego progu akord maleje. Jest to dobre rozwiązanie w przedsiębiorstwach, w których zbyt duża produkcja mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której istniałaby konieczność przechowywania w magazynie zbyt dużej ilości produktów.

Innym wyjściem, o którym warto wspomnieć jest akord z premią. Jest to bardzo prosta formuła wzbogacona o specjalną premię. Sama wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie tak jak ma to miejsce w przypadku akordy progresywnego lub degresywnego, ale po przekroczeniu wyznaczonej normy pracownik otrzymuje jednorazową premię.

Warto mieć na uwadze także akord zryczałtowany, który najczęściej wykorzystuje się w budownictwie. Metoda ta określa należność za wykonanie danej pracy, a nie za wykonanie poszczególne usługi czy sztuki. W wyjątkowych sytuacjach można także stosować tzw. akord zespołowy. Jest to rozwiązanie, które sprawdzi się, gdy efekt jakiegoś działania jest zależny nie od pracy pojedynczej jednostki, ale całego zespołu.

Sprawdź również: Pierwsza praca - jak zacząć szukać krok po kroku

Wynagrodzenie na akord jest w pełni zgodne z Kodeksem Pracy oraz z innymi obowiązującymi przepisami. Jest to bardzo interesująca formuła naliczania wynagrodzenia, musi jednak odbywać się w taki sposób, aby pracownik nie przekroczył 8 godzin pracy na dobę, co daje nie więcej niż 40 godzin tygodniowo. Praca na akord w niedziele i święta także, jest określona w Kodeksie Pracy. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi dzień wolny w zamian za przepracowanie danego święta. 

Praca na akord najlepiej sprawdza się w tych miejscach, w których wyniki pracy opierają się na kryterium ilości. W miejscach, w których kryterium jest oparte na jakości taki system zwykle nie jest tak przydatny. Pracodawcy, którzy planują rozliczać swoich pracowników w oparciu o system akordów, powinni dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w Kodeksie Pracy, a także w konkretnych ustawach.