W jaki sposób umieścić w CV informacje o pracy sezonowej oraz dorywczej?

praca sezonowa w cv

Praca dorywcza i sezonowa - czy warto o nich pisać w CV?

Pierwszą pracę zazwyczaj podejmujemy jeszcze na studiach lub nawet w szkole średniej. Ma ona charakter dorywczy, co oznacza, że swoje obowiązki wykonujemy jedynie od czasu do czasu, w razie zgłoszenia się pracodawcy. Praca dorywcza może polegać na wykładaniu towaru w sklepie bądź przeprowadzaniu prac inwentaryzacyjnych. Nieco inaczej jest w przypadku pracy sezonowej, bowiem obowiązki wykonujemy tylko w określonym czasie w ciągu roku. Najczęściej zatrudnienie sezonowe podejmujemy latem, pracując jako sprzedawcy lodów czy przy zbiorach owoców. Wydaje się, że pisanie o tego rodzaju zajęciach w CV mija się z celem, szczególnie jeśli poszukujemy pracy w zupełnie innej branży. Niemniej jednak okazuje się, że dla pracodawców informacja o pracy dorywczej lub sezonowej może być naprawdę cenna. Dotyczy to zwłaszcza osób, które nie mają dużego doświadczenia zawodowego bądź ciągle jeszcze się uczą. Otóż pracodawca dostaje jasną informację dotyczącą tego, że potencjalny kandydat jest osobą chętną do podjęcia zatrudnienia, a często również niestraszna jest mu praca w trudnych warunkach. Co ważne, praca dorywcza lub sezonowa może wzbogacać nas o umiejętności, które będą nam przydatne na stanowisku, na które właśnie aplikujemy. Przykładowo, podjęcie zatrudnienia sezonowego w gastronomii uczy pracy zespołowej, a umiejętność ta może być nieoceniona, gdy aplikujemy do pracy w korporacji. Dlatego też z całą pewnością warto umieszczać informacje w podjęciu pracy sezonowej bądź dorywczej w swoim CV. 

praca dorywczna w cv

Jak wpisać w CV pracę dorywczą i sezonową?

Wpisanie w CV pracy dorywczej lub pracy sezonowej nie powinno sprawiać większych problemów. Warto skorzystać z generatora CV, dzięki któremu wszystkie informacje zostaną poprawnie rozmieszczone, natomiast nasze CV zyska spójny i atrakcyjny wygląd. Co ważne, pracę dorywczą i sezonową wpisujemy w sekcji "zatrudnienie" bądź "doświadczenie". Nie tworzymy osobnych podsekcji, w których znajdą się informacje na temat pracy sezonowej. Co istotne, w CV umieszczamy miejsca zatrudnienia według tak zwanej odwróconej kolejności chronologicznej. Oznacza to, że ostatnie miejsce pracy bądź zakład, w którym obecnie pracujemy, powinien znaleźć się na najwyższej pozycji. Na ostatnim miejscu powinno znaleźć się nasze pierwsze miejsce zatrudnienia. Do każdej pozycji dopisujemy daty, a więc miesiące lub lata, w których wykonywaliśmy daną pracę. Możemy jeszcze opisać pokrótce zakres obowiązków, wyróżniając te najważniejsze. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy nie mamy dużego doświadczenia zawodowego, natomiast praca sezonowa pozwoliła nam zdobyć pewne cenne dla nas i dla pracodawców umiejętności. Warto również uwypuklić to, co pośrednio dała nam praca sezonowa. Przykładowo, pracując zagranicą doskonalimy nasze kompetencje językowe bądź uczymy się od podstaw nowego języka obcego. Należy wspomnieć o tym w CV, ponieważ stanowi to dodatkowy atut podczas oceny nas jako kandydatów na dane stanowisko. Bardzo ważne jest umieszczenie prawidłowych danych firmy, w której pracowaliśmy. Dotyczy to w szczególności osób, które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy. Najczęstszym błędem jest wpisywanie jako pracodawcy właśnie agencji, a nie firmy, dla której rzeczywiście pracowaliśmy. 

cv praca sezonowa

Korzyści z umieszczania pracy dorywczej w CV

Najczęściej pracę dorywczą lub sezonową umieszczają w CV osoby, które nie mają jeszcze żadnego innego doświadczenia zawodowego. Niemniej jednak okazuje się, że tego rodzaju praca może pomóc ukryć luki w zatrudnieniu. Dotyczą one przede wszystkim młodych matek, studentów czy osób, które straciły pracę nie ze swojej winy i przez długi czas nie mogły znaleźć zatrudnienia. Przerwy w pracy stanowią bowiem przedmiot zainteresowania zarówno rekruterów, jak i samych pracodawców, dlatego też - jeśli mamy taką możliwość - dobrze jest ukryć je poprzez umieszczenie w CV informacji o pracy sezonowej. Bardzo często osoby piszące CV zastanawiają się, czy mogą w nim umieścić informacje o podjęciu zatrudnienia na czarno, czyli bez umowy. Nie jest tajemnicą, że pracę sezonową bardzo często wykonujemy bez podpisywania kontraktu, co ma przynieść zarówno nam, jak i pracodawcy korzyści finansowe. Warto mieć na uwadze, że CV nie jest dokumentem urzędowym, zatem z powodzeniem możemy w nim umieścić wzmiankę o tym, że podjęliśmy pracę sezonową, nawet jeśli nie podpisywaliśmy przy tym stosownej umowy. Pamiętajmy, że w przypadku pracy dorywczej lub sezonowej rzadko możemy otrzymać referencje, a ze względu na to, że najczęściej obowiązki wykonywane są na podstawie umów cywilnoprawnych, pracodawca nie ma obowiązku wystawiać świadectwa pracy. Z tego też powodu rekruterzy czy pracodawcy zwykle nie drążą tematu pracy dorywczej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, choć oczywiście mogą nam zadać kilka pytań jej dotyczących. Podjęcie pracy dorywczej jest cenione przez pracodawców, ponieważ pokazuje, że zależy nam na zatrudnieniu, nawet jeśli chwilowo nie pracujemy w wyuczonym zawodzie.