jak napisać wypowiedzenie umowy z pracy

wypowiedzenie umowy z pracy

Złożenie wypowiedzenia u pracodawcy to niezwykle przydatna czynność, którą na bieżąco można zaobserwować w obecnych realiach polityki zatrudnienia. Szeroki rynek pracy stwarza bowiem szeroki wachlarz możliwości w zakresie form wynagrodzeń, rodzajów umów, a nawet wyboru miejsca realizacji zadań czy liczby godzin. Aby jednak w łatwy i skuteczny sposób rozwiązać porozumienie z firmą bądź osobą prywatną, należy wypełnić szereg formalności i przedstawić stosowną dokumentację. Dziś wyjaśnimy Ci, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, a także pokażemy przykładowy formularz pisma. 

Jak napisać rozwiązanie umowy o pracę?

Wypowiedzenie z wykonywania pracy na rzecz dowolnego podmiotu zatrudnienia to niezbędny dokument dla osoby, która decyduje się na rezygnację z posady, zmianę zawodu lub wybór konkurencyjnego pracodawcy. W przypadku osób poniżej 30 roku życia, częstym powodem odejścia jest rodzinny urlop, zagraniczny staż bądź reaktywacja studiów. Warto jednak pamiętać, że proces odejścia ze stanowiska w firmie nie może zachodzić spontanicznie, a wszystkie czynności powinny zostać wykonane zgodnie z warunkami kodeksu pracy. Określony podmiot nie musi też godzić się na szybkie ustąpienie pracownika, a jeśli to zrobi - może domagać się odszkodowania lub zwrotu wskazanego wynagrodzenia. Pamiętaj, że to do Ciebie należy ostateczna decyzja w sprawie wyboru miejsca pracy, jak również jego opuszczenia czy zmiany. 

Stworzenie oficjalnej rezygnacji dla zakładu pracy/osoby zatrudniającej wymaga przede wszystkim poświęcenia, a także rzetelności przekazu i prawidłowości zamieszczonych informacji. Oprócz danych osobowych pracownika (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, email), konieczne jest umieszczenie faktów w zakresie zatrudnienia (m.in. stanowisko, data zawarcia umowy) oraz merytoryczne uzasadnienie deklarowanego odejścia. Jak każda umowa o pracę, zwolnienie musi zawierać potwierdzone dane na temat zatrudniającego (np. nazwa przedsiębiorstwa, adres rejestru, imię i nazwisko kierownika). Jeśli zatrudniony potrzebuje czasu na znalezienie nowej posady lub oczekuje od pracodawcy kilku zaległych pensji, może zawnioskować o wypowiedzenie na określony czas. W takim przypadku, realizacja zadań wnioskodawcy nie następuje natychmiast, co stwarza firmie dodatkowe możliwości w kwestii reorganizacji stanowiska, modyfikacji godzin etatu bądź zmiany wynagrodzenia.

Jak napisać rezygnację z pracy?

O tym, jak napisać wypowiedzenie z pracy i do kogo się z nim zgłosić, decydujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aby zwolnienie z pracy miało swój oficjalny charakter, należy postarać się o zachowanie urzędowej formy, jak również zastosowanie rzeczowej argumentacji decyzji. Nie powinno także zabraknąć zwrotów grzecznościowych (m.in. zwracam się z prośbą, proszę o, proponuję), których częstotliwość i obecność zależy głównie od preferencji wnioskodawcy. Musisz też liczyć się z potencjalnymi konsekwencjami ze strony kierownictwa, które - w uzasadnionych przypadkach - może odmówić zwolnienia lub zażądać pokrycia kosztów odstąpienia od umowy. Niekiedy tego rodzaju wnioski trafiają pod rozpatrzenie rejonowego Sądu Pracy, co może świadczyć o braku lojalności pracownika lub jego złym stosunku do osoby przełożonej. Pamiętaj więc, że dokument ten traktowany jest z mocą prawa, a za podanie nieprawidłowych danych bądź sfałszowanie grozi odpowiedzialność karna.

Jeśli podejmujesz się złożenia takiej dokumentacji, rzetelnie oceń predyspozycje, a przede wszystkim - rozważ opcjonalne warunki nowego stażu. A zatem, kiedy już przystąpisz do redagowania uzasadnienia, postaraj się zachować obiektywizm i nie ingerować w prywatne relacje z pracodawcą. Każde wypowiedzenie umowy o pracę wymaga pisemnej legitymizacji ze strony przedstawiciela podmiotu, świadczącego określony model zatrudnienia. Dowodem tym jest zazwyczaj odręczny podpis kierownika działu bądź dyrektora firmy, który jednocześnie wyraża potwierdzenie zakończenia współpracy oraz zgodę na wykreślenie aplikanta ze stanowiska i listy płac. Decyzję o zwolnieniu możesz otrzymać zarówno w formie korespondencji (list na adres zamieszkania), jak i zdalnej konwersacji (wiadomość elektroniczna, tzw. e-mail).

Przykładowe wypowiedzenie

Warszawa, dnia 03.04.2015 r.

Grzegorz Kowalski

ul. Marszałkowska 5

00-624 Warszawa

+48 123 456 789

grzeg.kowal@gmail.com

Adam Nowak

Kierownik działu obsługi klienta

Firma XYZ

ul. Miejska 20

03-120 Warszawa

 

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę, zawartej w dniu 15.01.2015 w Warszawie pomiędzy Firmą XYZ a Grzegorzem Kowalskim, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Kowalski

 

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia:

04.04 - Adam Nowak - Kierownik działu obsługi klienta

 Pamiętaj, że długość okresu wypowiedzenia zależy od warunków zatrudnienia oraz rodzaju umowy o pracę. 

Umowa na czas określony/nieokreślony

  • 2 tygodnie / zatrudnienie poniżej 6 miesięcy
  • 1 miesiąc / zatrudnienie minimum pół roku
  • 3 miesiące / zatrudnienie co najmniej 3 lata

 Umowa na okres próbny

  • 3 dni robocze / okres próbny maksymalnie 2 tygodnie
  • 1 tydzień / okres próbny minimum 2 tygodnie
  • 2 tygodnie / okres próbny co najmniej 3 miesiące

Jak odwołać rozmowę kwalifikacyjną?

Odmówienie udziału w rozmowie o pracę możesz złożyć osobiście, za pomocą wiadomości elektronicznej lub przez telefon. Warto zatem odpowiednio wcześniej uprzedzić przedstawiciela działu rekrutacji lub osobę, odpowiedzialną za organizację potencjalnej konwersacji z pracownikiem. Nie zapomnij też o złożeniu rzetelnego uzasadnienia decyzji, która może mieć duży wpływ na dalsze relacje z przedsiębiorcą. Tego rodzaju rozmowy bardzo często odbywają się bowiem na odległość, co w znacznym stopniu utrudnia kierownictwu efektywną weryfikację aplikanta. Jeśli zdążyłeś już odbyć pierwszy kontakt i czekasz na kolejne spotkanie, możesz bez problemu powołać się na dane, podane przez Twojego rozmówcę.  

Sprawdź również: Jak odwołać rozmowę kwalifikacyjną?

Częstym powodem rezygnacji ze spotkania z potencjalnym pracodawcą jest zmiana planów w zakresie prowadzenia zawodowej kariery. Zwykle wynika ona z powodu obecności wielu dostępnych ofert, zainteresowania ze strony konkurencyjnych firm, a także chęci głębszego poznania realiów danego przedsiębiorstwa. Niekiedy decyduje o tym również sytuacja rodzinna, a w przypadku rozmowy w cztery oczy - dyspozycyjność oraz stan zdrowia.

Jak odpowiedzieć na ogłoszenie o pracę?

Kiedy jesteś pewien, jak dobrze napisać wypowiedzenie z pracy, możesz bez problemu rozpatrywać ogłoszenia z dostępnymi ofertami zatrudnienia. Aby skutecznie odpowiedzieć na ogłoszenie o pracę, skontaktuj się z działem rekrutacji firmy bądź pozostaw swoje podstawowe dane w formularzu na stronie. Przed wysłaniem aplikacji, sprawdź, czy ogłoszenie jest aktualna oraz jak wyglądają warunki przyjęcia na określone stanowisko. Upewnij się też co do miejsca wykonywania pracy, a w przypadku konieczności weryfikacji danych - dostarcz lub prześlij wszelkie niezbędne dokumenty. Jeśli praca realizowana jest w trybie zdalnym, koniecznie dopytaj o wymagane narzędzia oraz sposób rozliczania wynagrodzenia.