Życiorys, CV, list motywacyjny. Czym się różnią Jak je napisać?

Chcesz stworzyć perfekcyjny biogram zawodowy, dzięki któremu szybciej znajdziesz wymarzoną pracę? Zastanawiasz się, czy życiorys to CV? Podpowiadamy jak je napisać oraz jak wyróżnić swoje doświadczenie i umiejętności. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jakie informacje powinny znaleźć się w CV, życiorysie oraz liście motywacyjnym i kiedy stosuje się te dokumenty.

Czy życiorys to to samo co CV?

Wiele osób zastanawia się, czym różni się CV od życiorysu, gdyż dokumenty te mają podobny cel – ich zadaniem jest przedstawienie się pracodawcy. Są one jednak pisane w odmiennym stylu, przekazują inne informacje, w związku z czym stosuje się je w różnych sytuacjach.

Życiorys, a CV – różnice

 • konstrukcja dokumentu;
 • czytelność;
 • cel aplikacji;
 • treść – poszczególne informacje.

Czym się różni CV od życiorysu?

Aby lepiej zobrazować sobie, czym się różni życiorys od CV, najlepiej skupić się na treści tych dokumentów, czyli informacjach, które przekazują.

Co musi znaleźć się w CV?

CV, zwane również Curriculum Vitae lub też życiorysem zawodowym to najbardziej pożądany przez pracodawców na etapie rekrutacji dokument. Jest on podzielony na sekcje, w których to informacje zapisane są w sposób bardzo czytelny, na przykład jako podpunkty. Taka konstrukcja sprawia, że wszystko to, co pracodawca chciałby wiedzieć o swoim potencjalnym pracowniku w kontekście przyszłej posady, jest podane w bardzo przystępny sposób i pozwala na sprawny przebieg procesu rekrutacji. 

W CV powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • dane do kontaktu;
 • doświadczenie zawodowe;
 • wykształcenie;
 • umiejętności; 
 • krótki opis zainteresowań;
 • zdjęcie (opcjonalnie).

Dopuszcza się również umieszczenie innych informacji, które zainteresowana posadą osobą uważa za istotne. Warto jednak pamiętać, aby były one zapisane krótko i treściwie, najlepiej oznaczone stosownym nagłówkiem.

Co musi znaleźć się w życiorysie?

Życiorys z kolei to krótka biografia, zawierająca najistotniejsze informacje. Jest to dokument, który aplikuje się o wiele rzadziej od CV, jednak wielu pracodawców podkreśla jego istotność. Życiorys przypomina formę pisma. Jego konstrukcja to ciągły tekst pisany w pierwszej osobie liczbie pojedynczej. W życiorysie powinny znaleźć się następujące informacje:

 • dane do kontaktu
 • data i miejsce urodzenia;
 • informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym;
 • informacje o zainteresowaniach i dodatkowych umiejętnościach lub osiągnięciach;
 • miejsce i data sporządzenia pisma.

Kiedy stosuje się CV, a kiedy życiorys? 

Ze względu na liczbę kandydatów, rekruterzy i pracodawcy preferują dokument typu CV. Najczęściej jednak forma aplikacji na konkretne stanowisko wskazana jest w ogłoszeniu o pracę, dlatego warto dobrze się z nim zapoznać. Wielu pracodawców, poza CV oczekuje również przesłania życiorysu, a jeszcze częściej listu motywacyjnego. 

List motywacyjny, CV – jak pisać?

Dobrze napisane CV i list motywacyjny mogą pomóc odnieść sukces, albo też odwrotnie, przekreślić szansę na zdobycie wymarzonej posady przez kandydata. To od jakości, a ściślej, czytelności tych dokumentów zależy, czy rekruter w czasie przeznaczonym na analizę życiorysu zawodowego znajdzie właściwe dla danego stanowiska informacje. Często bowiem zdarza się, że w źle napisanym CV, pożądane przez pracodawcę umiejętności i doświadczenie po prostu się gubią.

Prawidłowe CV – jak napisać?

Aby zwiększyć swoje szanse na zdobycie posady, należy napisać CV w taki sposób, aby było ono maksymalnie czytelne. W tym celu służą kreatory CV, które umożliwiają zastosowanie przyjemnej dla oka szaty graficznej. W takim CV dane kontaktowe znajdują się w jednej sekcji, a informacje o doświadczeniu zawodowym i wykształceniu oraz zainteresowaniach w innej. Sekcje te są od siebie dobrze oddzielone i oznaczone, dzięki czemu rekruter może przeczytać wyłącznie interesujące go informacje, a treść nie zlewa się. W przypadku umiejętności bardzo często określa się je w postaci skali, dzięki czemu są one lepiej widoczne.

Czego nie pisać w CV?

Wbrew pozorom, bardzo obszerne CV może prezentować się niekorzystnie – będzie ono nieczytelne. Najlepiej, aby znalazły się w nim jedynie ważne informacje, mające wpływ na zdobycie stanowiska. W tym celu powinno być ono napisane adekwatnie do posady, na jaką kandydat aplikuje, oczywiście w zgodzie z prawdą. Przed przystąpieniem do pisania CV warto wypisać wszystkie umiejętności i każde doświadczenie, które wiąże się z ofertą pracodawcy, a które warto w jej kontekście wyróżnić. Tym, co działa zdecydowanie na niekorzyść życiorysu zawodowego, jest wpisywanie cech i umiejętności dodatkowych na siłę, szczególnie jeśli nie są związane z ofertą pracy.

Jak się pisze list motywacyjny?

Nieco inaczej wygląda kwestia listu motywacyjnego. Należy w nim wskazać, dlaczego chce się podjąć pracę na danym stanowisku oraz jak firma skorzysta na zatrudnieniu danego kandydata. W tym celu można wykorzystać swoją wyobraźnię i zobaczyć siebie już w roli osoby, która tę posadę zdobyła. Jakie posiadane umiejętności lub doświadczenie będą pomocne? Jakie cele się wówczas wyłaniają? List motywacyjny można potraktować jako próbę przekonania potencjalnego pracodawcy o tym, że jest się odpowiednią osobą na stanowisko z oferty. Należy to zrobić w subtelny i formalny sposób. Przed przystąpieniem do pisania listu motywacyjnego, warto zwrócić uwagę na opis oferty pracy. 

Dokumenty, takie jak życiorys, CV i list motywacyjny mogą być tym, co przesądzi o losach kandydata w konkretnej firmie. Z tego powodu, warto zwrócić szczególną uwagę na to, aby były one dopasowane do oczekiwań potencjalnego pracodawcy i stanowiska pracy. Wysyłanie takiego samego CV do wszystkich firm nie jest dobrym pomysłem i sprawia, że poszukiwanie pracy się wydłuża. Z kolei umiejętność wyróżniania swoich predyspozycji na potrzeby konkretnego dokumentu, nie tylko zwiększa szanse na zatrudnienie, ale również ćwiczy zdolność prezentowania swoich zalet na rozmowach kwalifikacyjnych.