Pracodawcy, rekrutując pracowników, mają niełatwe zadanie. Z góry podobnych do siebie dokumentów aplikacyjnych, które trafiają w ich ręce, muszą wyłowić te, które naprawdę są tego warte. Możesz ułatwić im zadanie i napisać list motywacyjny, który wyróżni się wśród innych i przekona rekruterów bo pamiętaj, że pierwsze wrażenie na pracodawcy jest najważniejsze. Jak to zrobić?

Zacznij od podstaw. Przeczytaj uważnie ogłoszenie o pracę, na które chcesz odpowiedzieć, a następnie przemyśl, jak dostosować do niego swój list – które kompetencje wyeksponować. Przejrzyj dostępne przykłady listu motywacyjnego, ale pamiętaj, że nie istnieje coś takiego jak jego wersja ogólna i uniwersalna. Zadbaj, by Twój miał indywidualny charakter. 

Rys psychologiczny kandydata

CV i list motywacyjny to żelazny duet dokumentów wymaganych podczas rekrutacji. Jak napisać poprawne CV? Wystarczy trzymać się konkretów, uzupełniając jego konkretne sekcje. Jak napisać list motywacyjny? To trudniejsze, ponieważ oprócz wykazu osiągnięć, musi on dać żywy obraz Twojej osobowości. 

Co opisuje Cię zatem jako osobę? Musisz to ustalić podczas przygotowywania listu motywacyjnego, ponieważ rekruterzy będą chcieli otrzymać informacje, które osobiście uważasz za ważne lub warte uwagi.

Zanim zaczniesz pisać, odpowiedz sobie na pytania:

 • Co jest we mnie wyjątkowego lub imponującego? Jakie szczegóły mojego życia mogą pomóc rekruterom w lepszym zrozumieniu i odróżnieniu mnie od innych kandydatów? 
 • Kiedy po raz pierwszy zainteresowałem się tym, co robię zawodowo? Co przyczyniło się do rozwoju moich zainteresowań i wzmocniło we mnie przekonanie, że idealnie nadaję się do tego zawodu? 
 • W jaki sposób praca przyczyniła się do mojego rozwoju osobistego?
 • Jakie są moje cele zawodowe? 
 • Czy musiałem pokonać niezwykłe przeszkody lub trudności w życiu? Jak one mnie ukształtowały? 
 • Jakie cechy osobiste pomagają mi osiągnąć sukces w zawodzie? 
 • Jakie mam umiejętności? 
 • Co mnie różni od innych kandydatów? Co pozwoli mi być lepszym i bardziej wydajnym w wybranej przeze mnie dziedzinie zawodowej?
 • Dlaczego ja? Dlaczego moja kandydatura powinna zainteresować pracodawcę?

Znając odpowiedzi, wystarczy już tylko ubrać je w odpowiednie słowa.

Zasady pisania listu motywacyjnego

Skoro piszesz list motywacyjny, a motywacja jest przecież pozytywnym stanem, postaraj się wzbudzić emocje. List nie może być nijakim opisem przebiegu wydarzeń, a wciągającą historią napisaną dynamicznym językiem. Dlatego:

 • nie pisz listu, który jest trudny w odbiorze – staraj się wyrazić swoje myśli żywo, ponieważ nie możesz używać gestów i mimiki, 
 • list motywacyjny powinien być krótki, najlepiej ogranicz się do jednej strony A4, 
 • historia powinna być logiczna i zsekwencjonowana, a Twoja postać powinna rozwijać się całościowo we wszystkich obszarach życia,
 • narracja powinna być łatwa i przystępna, staraj się nie używać długich i kwiecistych wyrażeń oraz złożonych konstrukcji gramatycznych – pomoże to uniknąć niepotrzebnych nieporozumień interpretacyjnych,
 • unikaj wielkich słów i pustych fraz, język powinien być prosty, dopuszczalne jest jednak stosowanie specjalistycznych terminów typowych dla branży,
 • używaj tylko pozytywnego języka, zrezygnuj z „nie”, „nie może”, „nie powinienem” itp.,
 • nie stosuj staromodnych zwrotów, takich jak: „Niniejszym ubiegam się...”,
 • podziel tekst na mniejsze akapity, które nadadzą mu odpowiedniej dynamiki – każdy akapit powinien mieć własną krótką historię z początkiem, punktem kulminacyjnym i końcem. 

Struktura listu motywacyjnego

Tworząc swoją własną opowieść, ważne jest, aby pamiętać, że list motywacyjny ma charakter formalny, dlatego należy go odpowiednio ustrukturyzować. 

Tym, co na pewno wyróżnia listy, są nadawca i odbiorca. W lewym górnym roku umieść więc swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Poniżej, z prawej strony określ nadawcę – nazwę i siedzibę firmy, jeśli znasz nazwisko osoby odpowiedzialnej za rekrutację, możesz skierować list do niej. Prawy górny róg to miejsce na datę i miejsce sporządzenia pisma.

Tekst właściwy rozpocznij od zwrotu grzecznościowego, np. „Szanowni Państwo”, po czym treść podziel na trzy do pięciu akapitów:

Akapit 1

Zdanie otwierające – o jakie stanowisko się ubiegasz i dlaczego. Wprowadzenie powinno rozpocząć się od jakiegoś oryginalnego stwierdzenia, anegdoty lub faktu z życia. Przyciągniesz tym uwagę czytelnika i skłonisz go do śledzenia całej historii do samego końca. Niech będzie to też punkt wyjścia dla opisania korzyści, jakie Twoja praca przyniesie pracodawcy w przyszłości.

Akapit 2

Dlaczego nadajesz się do tej pracy? Opisz swoją obecną pracę i kwalifikacje specjalistyczne. W szczególności wymień cechy, które posiadasz, a które Twoim zdaniem dotyczą stanowiska lub firmy. Możesz uczynić te stwierdzenia bardziej wiarygodnymi, dodając przykłady swoich doświadczeń, np. w pracy zespołowej w grupie projektowej czy w projekcie badawczym itp.

Akapit 3

Pokaż, że jesteś zaangażowany i ambitny, wyjaśnij, jak chcesz się realizować na danym stanowisku i jaką wartość wniesiesz do nowej firmy.

Akapit 4

Opisz powód, dla którego wybrałeś daną firmę. Następnie wskaż jeden lub dwa elementy, które przyciągają Cię do jej działalności. Zostaniesz dzięki temu odebrany jako osoba, która „odrobiła pracę domową”.

Akapit 5

Zakończenie powinno wyrażać nadzieję na dalszą współpracę. Poproś o zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Zakończ zwrotem grzecznościowym „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku” i podpisz się – najlepiej własnoręcznie, jeśli będziesz składał dokumenty w wersji papierowej.

W stopce listu nie zapomnij dodać klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Na koniec jeszcze raz przeanalizuj treść, zwróć uwagę na obecność błędów gramatycznych i leksykalnych. Czy pozostawia ona dobre wrażenie? Czy odbiorca będzie wiedział, dlaczego aplikujesz, jakie wymagania spełniasz, co wyróżnia Cię na tle innych i dlaczego pasujesz do firmy? Jeśli tak, dobrze wykonałeś zadanie.