Testy werbalne - czym są, przykłady, kiedy stosujemy?

testy werbalne

testy werbalne

Pytania na rozmowie o prace zawsze wzbudzają wiele emocji. Kandydaci starają się bowiem do nich jak najlepiej przygotować, by wywrzeć pozytywne wrażenie na rekruterze. Jednocześnie kandydaci na dane stanowisko powinni przygotować się na to, że obecnie jedną z części rozmowy o pracę są również testy kwalifikacyjne. Bez względu na to, czy miejsce ma zdalna rozmowa kwalifikacyjna czy także rozmowa w siedzibie firmy, test werbalny stał się jej nieodłączną częścią. Wobec tego co o testach werbalnych warto wiedzieć?

Test zdolności werbalnych

Testy werbalne tak naprawdę są jednymi, z podstawowych testów rekrutacyjnych jakie przeprowadza się na rozmowie o pracę. Test rozumowania werbalnego sprawdza kandydatów pod kątem:

  • umiejętności logicznego myślenia, a także zdolności do analizowania i łączenia ze sobą konkretnych faktów;
  • efektywnego poszukiwania nowych rozwiązań, a także próby poszerzania horyzontów myślowych;
  • znajomości języków obcych;
  • predyspozycji do pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresujących.

Test zdolności werbalnych tak naprawdę może przybierać różnorodne formy. Niemniej jednak jego rezultaty dostarczają rekruterom konkretnych odpowiedzi i pozwalają poniekąd stworzyć profil kandydata do pracy. Takie testy werbalne nie powinny zaskoczyć kandydatów na stanowiska tłumacza, obsługi klienta, czy obsługi klienta zagranicznego. Dodatkowo są one również standardem w momencie ubiegania się o pracę na stanowiskach wyższego szczebla jak np. kierownik czy też manager.

test werbalny></p> <h2><span style= Testy werbalne przykłady

Zarówno testy werbalne online jak i te, które przeprowadzane są "na miejscu", mają pomóc rekruterom w podjęciu konkretnej decyzji. Test werbalny przykład to chociażby polecenie przetłumaczenia fragmentu rozmowy z języka ojczystego na język obcy lub odwrotnie. Kolejno testy werbalne przykłady to również szereg zadań, który kandydat na dane stanowisko musi rozwiązać w określonym czasie i udowodnić rekruterom, że praca pod presją czasu nie stanowi dla niego większego problemu. Co więcej bardzo często stosuje się również testy na "prawda i fałsz", które mają przetestować kandydata pod kątem czytania ze zrozumieniem. Jak więc widać, istnieje wiele, kreatywnych sposobów na to, by rekruterzy dokładnie sprawdzili kandydatów na dane stanowisko, a dopiero później dokonali konkretnej oceny ich predyspozycji. Z punku widzenia kandydatów, pojawia się pytanie, czy do testów werbalnych można się przygotować? Otóż nie, testy te sprawdzają indywidualne predyspozycje, więc nie ma sposobu na to, by się do nich przygotować.