Kłamstwo w CV - jakie może mieć konsekwencje?

Kłamstwo w CV

Curriculum vitae, czyli CV, to życiorys zawodowy, który potencjalny pracodawca dostaje na pierwszy rzut, jeszcze przed zapoznaniem się z kandydatem i rozmową na żywo. A żeby do tej rozmowy w ogóle doszło, to CV musi pokazać owego kandydata z jak najlepszej strony. Ważne jest zatem, żeby życiorys przygotowany był ze starannością i zawierał najważniejsze i najbardziej interesujące sprawdzającego informacje. Zainteresowania w CV to rubryka równie ważna, co doświadczenie i wykształcenie. Ale co zrobić, jeśli w dotychczasowym dorobku brakuje punktów, które są wymagane? Czy warto w takim wypadku skłamać? Drobne kłamstwo w CV odnośnie doświadczenia wydaje się nie mieć konsekwencji. Czy aby na pewno? 

Podstawowe pytanie – czy w CV można kłamać?

Tak, można. Natomiast konsekwencje kłamstwa będą dużo gorsze, niż napisanie prawdy, dlatego nie warto tego robić i jest to praktyka pognębiana i każdy pracodawca źle zareaguje, jeśli owe kłamstwo odkryje. Niestety, duża część osób nadal tworzy CV, nieco je koloryzując. Najczęstsze kłamstwo w CV dotyczy poziomu znajomości języka obcego. Kandydaci mają tendencje do zawyżania swoich umiejętności, licząc na to, że nie zostanie ono sprawdzone. Kolejną praktyką jest wpisywanie w CV swoich zainteresowań w taki sposób, by dotyczyły one obszaru, którym zajmuje się dana firma. Skrajne przypadki dotyczą wpisywania do CV fałszywego doświadczenia lub dołączania podrabianych zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach. 

Kłamstwo w CV – konsekwencje podania nieprawdziwych informacji

Konsekwencje kłamania w CV będą różne, w zależności od etapu, na którym zostaną wykryte. Najczęściej ma to miejsce już na poziomie rekrutacji. 

Wykrycie kłamstwa w CV podczas rozmowy rekrutacyjnej

Podczas rozmowy na żywo rekruterzy zadają szereg pytań, bazując właśnie na CV. Poziom znajomości języka obcego jest weryfikowany zazwyczaj właśnie wtedy. Jeśli rekruter zorientuje się, że poziom komunikacji odbiega od normy, po prostu przerywa rozmowę i na tym sprawa zatrudnienia się kończy. Jest to najmniej dotkliwa konsekwencja. 

Sfałszowane doświadczenie, a okres próbny w pracy

Gorzej sytuacja wygląda, jeśli kandydat już został zatrudniony, a jego oszustwo wyjdzie na jaw w trakcie pracy. Jeśli pracownik kłamał odnośnie doświadczenia, jego umiejętności zostaną szybko sprawdzone w okresie umowy próbnej. Słaba wydajność, nieumiejętność wykonywania podstawowych obowiązków lub ciągle popełniane błędy, będą skutkowały nieprzedłużeniem umowy o pracę lub zerwaniem jej jeszcze przed czasem. Mimo iż wiąże się to z poczuciem wstydu i ogólnym rozczarowaniem, nadal tak naprawdę jest lekką formą kary. 

Kłamanie w CV i narażenie firmy na straty

Najgorsze konsekwencje pojawiają się, gdy z powodu niekompetencji pracownika, firma, w której jest zatrudniony, poniesie straty. Samo kłamanie w CV nie jest jest karane prawem (chyba, że wiąże się z fałszowaniem dokumentów, ale o tym dalej), natomiast szkodzenie pracodawcy - tak. 

W takim wypadku pracodawca może powołać się na art. 122 Kodeksu pracy i pociągnąć nieuczciwego pracownika do zadośćuczynienia finansowego. Zgodnie z artykułem osoba, która umyślnie wyrządziła szkodę pracodawcy (a za umyślne bierze się tu pod uwagę świadome kłamanie w CV), musi naprawić ją, w pełnej wysokości.

Sfałszowane dokumenty w CV podstawą do odpowiedzialności karnej

Wykrycie przestępstwa wynikającego z Kodeksu karnego wiąże się z najgorszymi konsekwencjami. A takie mają miejsce, jeśli pracownik skłamał w CV w rubryce “wykształcenie” i poświadczył nieprawdziwe dane podrobionymi dokumentami. Jeśli pracodawca to wykryje, może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a zgodnie z art. 270 Kodeksu karnego grozi to nawet pozbawieniem wolności na okres od 3 miesięcy nawet do 5 lat! Widać zatem, że kłamanie w CV to nie drobnostka i warto przemyśleć, czy w celu zdobycia pracy, warto narazić się na pójście do więzienia.

Co zrobić, by zwiększyć swoje szanse na dostanie pracy, bez oszukiwania w CV?

Kłamanie w CV nie jest najlepszym rozwiązaniem (można wręcz powiedzieć, że najgorszym) podczas ubiegania się o pracę. Istnieją lepsze sposoby, na podrasowanie życiorysu, które nie mijają się z prawdą. Co napisać o sobie w CV, by było atrakcyjne? Warto wykorzystać wszelkie inicjatywy (np. wolontariaty), które podejmowało się w trakcie nauki. Kółko aktorskie, stowarzyszenia studenckie, a może pomoc w schronisku? Takie informacje, pokazują, że jest się zaangażowanym i pomysłowym. Można skupić się też na realnych zainteresowaniach i pokazać, że jest się otwartym i pełnym zapału. Przy tworzeniu życiorysu poleca się wykorzystać CV generator, który sprawi, że będzie on staranny i przejrzysty. Kolejnym plusem będzie przygotowanie listu motywacyjnego i szczere zaprezentowanie swoich intencji, związanych z przyszłą pracą. 

Dobre CV to takie, które jest prawdziwe

Kłamstwo w CV prowadzi do różnych konsekwencji, w zależności od momentu ujawnienia prawdy. Odmowa zatrudnienia, zwolnienie, kara finansowa a nawet pozbawienie wolności - to konsekwencje podawania fałszywych informacji. Zamiast kłamać, warto skupić się na prawdziwych osiągnięciach i używać sprawdzonych sposobów na wyróżnienie się w procesie rekrutacji. Podawanie aktywności społecznej, rozbudowanie rubryki “zainteresowania” oraz szczery list motywacyjny to dobre praktyki.