Utarło się przekonanie, iż idealnym pracownikiem będzie ta osoba, która posiada równocześnie odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Takie przekonanie, jest niestety krzywdzące dla każdego, kto dopiero rozpoczyna przygodę w zakresie budowania własnej kariery zawodowej. W takim przypadku, pracodawcy winni się skupiać przede wszystkim na potencjale kandydatów i ich ocenie na podstawie posiadanych przez nich kompetencji. Jak wpisać studia w CV? Czy powinno się wpisywać przerwane studia w CV? 

Nie każda z osób, które poszukują zatrudnienia, pochwalić się może zawodowym doświadczeniem. Dlatego też, stworzenie właściwego Curriculum Vitae, nie należy do najłatwiejszych zadań i większość osób szukających pracy ma kłopotu z tym, aby w takim dokumencie przedstawić się w korzystny sposób. Przed sporym wyzwaniem stoją głównie te osoby, które wracają po długiej przerwie na rynek pracy. Takim osobom, nierzadko zadawane są pytania odnośnie przerw w CV. Oznacza to, iż będą musiały się wytłumaczyć z nieobecności na rynku pracy. Takie same trudności, mogą mieć młodzi pracownicy. Pomimo wszystko, klucz do sukcesu stanowi postawa kandydata i pomysł na zaprezentowanie własnej osoby. Jak w najkorzystniejszy sposób zaprezentować się przyszłemu pracodawcy przy pomocy dostępnych dla nas zasobów? 

Uzupełniając własne CV, musimy się skupić głównie na wymogach pracodawcy, przeczytać dokładnie ogłoszenie o pracę oraz przeanalizować, które spośród naszych umiejętności mogą być pożądane. W przypadku, kiedy nasz drugi z kierunków studiów, będzie mieć związek ze stanowiskiem, na które aplikujemy, warto go umieścić w CV. Na które studia warto postawić, jeśli ukończyliśmy studia podyplomowe z marketingu i turystyki? 

Załóżmy, iż kierunkiem naszych studiów było zarządzanie, niemniej chcemy zmienić swoją branże i spróbować sił w zakresie marketingu. Przekwalifikowanie i przebranżowienie, ostatnimi czasy jest nierzadkim zjawiskiem. W takim przypadku, musimy umieścić studia podyplomowe w CV z marketingu oraz studia magisterskie z zarządzania, pomijając przy tym turystykę. Dzięki tak zamieszczonemu w CV wykształceniu, możemy pokazać przyszłemu pracodawcy, iż jesteśmy właściwym kandydatem na stanowisko przez niego oferowane. Ponadto, nie tracimy tak cennego przecież miejsca na sekcję dotyczącą edukacji, która zbędna będzie dla pracodawcy. 

Jak wiadomo jednak, każda regułą ma jakieś wyjątki. Jeśli w ogłoszeniu jest informacja, iż preferowani będą studenci wybranego kierunku, który akurat udało się nam ukończyć, to bezwzględnie powinniśmy go wpisać w CV. Wykształcenie wyższe, które jest w wymogach pracodawcy, warto scharakteryzować nieco dokładniej. To jedna spośród niewielu sytuacji, kiedy dłuższy opis może być dla nas pomocny. 


Jak wpisać w CV nieukończone studia?

Nierzadko osoby będące kandydatami do pracy, zastanawiają się, czy wpisywać w CV przerwane studia, czy też po prostu zaznaczyć lata swoich studiów oczekując, iż osoba przeprowadzająca rekrutację domyśli się, iż w ciągu dwóch lat nie jest możliwe zrobienie magistra. Jak wyjść z przerwanych przez nas studiów obronną ręką? Studia, nawet jeżeli je przerwaliśmy, warto jest wpisać. CV to miejsce, w którym należy przedstawić przyszłemu pracodawcy pełen zakres swoich możliwości i dotychczasowego doświadczenia. Wyjątek stanowią studia, które nie przetrwały jednego roku - taki wypadek można pominąć. Studia, które trwały minimum trzy semestry, warto zdecydowanie umieścić w CV. 

Dlaczego warto wpisać w CV przerwane studia? 

Głównie z dwóch najważniejszych przyczyn. Po pierwsze, żadna luka w CV nie będzie się zbyt dobrze prezentowała. A jeżeli studiowaliśmy przez 3 lata i nie pracowaliśmy w tymże czasie, to będzie to dla rekrutera jasny sygnał, iż coś ukrywany. Ponadto, studia - nawet te przerwane - to czas, w którym mogliśmy zdobyć jakieś umiejętności i wiedzę, to zaś wpływa na poszerzenie naszych kompetencji. 

Czy wpisać w CV przerwane studia?

Odpowiedź brzmi: tak. Niemniej jednak, istotna będzie forma w jakiej się to zrobi. Trzeba bezsprzecznie zaznaczyć lata swoich studiów i napisać po którym z semestrów przerwało się owe studia. Jeżeli porzuciliśmy studia na rzecz innych, nie będzie konieczności wpisania powodów nie skończenia pierwszego z kierunków - w CV i tak będzie widoczne, iż zaczęliśmy edukację w innym kierunku. Jeżeli jednak studia zostały przez nas przerwane i nie zaczęliśmy innych, warto uwzględnić powody (ciąża, powody rodzinne, finansowe). Należy być także przygotowanym na to, iż rekruter zapyta nas o przyczyny nie skończenia studiów. 

Jak wpisać studia bez dyplomu w CV?

Takie pytanie nierzadko nasuwa się tym osobom, które nie zdążyły się niestety obronić w zakładanym terminie. Jeżeli studia ukończyliśmy w czerwcu 2015 roku, a pracę obroniliśmy w styczniu 2016 roku, najlepiej będzie wpisać datę 06/2015. Z kolei jeżeli w ogóle nie obroniliśmy pracy, nie podawajmy naukowego tytułu, a tylko kierunek i lata studiów. 

Co należy napisać, jeżeli miało się przerwę w swojej edukacji? 

Jeżeli zdarzył się nam gap year albo urlop dziekański, a znajdujemy się na początku kariery, warto zawrzeć tego rodzaju informacje w sekcji CV dotyczącej wykształcenia. Gap year, możemy zamienić w zaletę i uzyskać przewagę nad innymi osobami. Z jakiego powodu? Osoba, która mieszkała za granicą, z dużym prawdopodobieństwem będzie się potrafiła odnaleźć lepiej w międzynarodowym środowisku pracy. Posiadając tego rodzaju doświadczenia, podnosimy własne szanse na zyskanie pracy, dlatego koniecznie powinniśmy zawrzeć to w CV. 

Czy możemy mieć nazbyt wysokie wykształcenie?

Zdecydowanie powinniśmy uważać na to, co zamierzamy wpisać w CV. Studia doktoranckie, które ukończyliśmy ze względu na naciski innych osób, nie okazały się być przepustką do sukcesu i chcemy spróbować własnych sił w innym zawodzie? Chociaż nie dla każdego z nas, będzie to takie oczywiste, nazbyt wysoki poziom wykształcenia w niektórych przypadkach, nie jest dobrze postrzegany, tym bardziej, jeżeli zdecydujemy się pracować w innej profesji. Pracodawca mający niższe wykształcenie, może się wówczas obawiać, iż zechcemy go zdominować, czy też będziemy ignorowali wydawane przez niego polecenia. 


Jak w cv wpisać studia w trakcie?

Jeśli mówimy o tym, jakie informacje są najistotniejsze w CV, nie możemy zapominać o dwóch ważnych kwestiach: przełamywaniu schematów i treści zawartej w ogłoszeniu o pracę. Nie za każdy razem, to doświadczenie musi być najważniejsze, bo należy mieć na uwadze, iż nie każdy z pracodawców szuka pracownika mającego doświadczenie. Zapoznanie się z treścią opublikowanego w internecie ogłoszenia, będzie najlepszym z możliwych rozwiązań.

Dzięki czemu, jako kandydaci uzyskujemy możliwość przeanalizowania własnego wykształcenia i posiadanego zakresu umiejętności pod kątem konkretnych wymogów wybranego stanowiska i tym samym zatuszowania braku doświadczenia. W wielu sytuacjach, to właśnie podczas gruntownej oceny ogłoszenia, możemy zdać sobie sprawę, czego właściwie oczekuje od nas pracodawca i jaką strategię co do aplikacji winniśmy wybrać. Znając wymogi i zakres obowiązków, możemy być skupieni na optymalnym prezentowaniu własnej edukacji w Curriculum Vitae

Wbrew temu, co może się nam wydawać na pierwszy rzut oka, zatrudnienie niedoświadczonego, ale za to wyedukowanego pracownika, jest przejawem świadomości pracodawcy. Niewątpliwie wszystko zależne będzie od profilu przedsiębiorstwa oraz przekonań przyszłych przełożonych, jednakże z punktu widzenia kandydata, ważną pozostaje wiara w swoje umiejętności, która jest podparta zdobytym poziomem wykształcenia. Edukacja w CV, może otworzyć przed nami różne możliwości, o czym powinniśmy pamiętać aplikując na wybraną ofertę zatrudnienia. 


Jak wpisać studia zaoczne w cv?

Takie pytanie nierzadko nasuwa się osobom, które pracowały i jednocześnie studiowały. Większość z nas uważa, iż może to być minus u przyszłego pracodawcy. Tymczasem, może być zupełnie odwrotnie. Konieczność równoczesnego studiowania i pracy, może zostać oceniona jako umiejętność pogodzenia wielu obowiązków, co może się przydać w przyszłym miejscu pracy. Oczywiście, na dyplomie ze studiów, nie będzie wpisana informacja odnośnie tego, jak udało się nam skończyć studia, ale czasami warto o tym wspomnieć, jeśli tylko umiemy przedstawić pewne kwestie jako zaletę.