Jak napisać cv na stanowisko sprzątaczki?

cv sprzątaczki

sprzataczka cv

CV sprzątaczka umiejętności

Profesjonalne cv sprzątaczki zawiera przede wszystkim kompletne dane osobowe, dzięki którym pracodawca może skontaktować się z kandydatką. Często jednak sprzątaczki nie wiedzą, co dokładnie ująć w kolejnych częściach życiorysu. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wykształcenie. Oczywiście, nie ma obecnie studiów, które przygotowywałyby do pracy na stanowisku sprzątaczki, jednak dla wielu pracodawców ważne jest, aby kandydatka ukończyła przynajmniej szkołę średnią bądź zawodową. Warto więc zaznaczyć, że po szkole podstawowej kształciliśmy się dalej. Dla pracodawcy najważniejsza jest jednak praktyka zawodowa w cv kandydatki na stanowisko sprzątaczki. Często pojawia się pytanie, jak właściwie opisać doświadczenie i czy warto skupiać się na poszczególnych obowiązkach, które wykonywane były w poprzednich miejscach pracy? Co do zasady, w cv wpisuje się 3-4 poprzednie stanowiska, lecz nie więcej. Wszystko dlatego, że pracodawca nie będzie zainteresowany czytaniem zbyt długiego życiorysu. Ważne, aby stanowiska wymienione były z podziałem na kolejne lata, tak aby nie tworzyć luki w życiorysie. CV sprzątaczki powinno zawierać nie tylko konkretne stanowiska, ale również obowiązki, jakie wykonywane były w poprzednich zakładach pracy. Warto wymienić, jakie czynności były wykonywane na co dzień, a jakie jedynie sporadycznie. Dobrze też podkreślać konkretne liczby - na przykład, że do obowiązków należało sprzątanie klas 20-sto osobowych. Jest to istotne nie tylko w przypadki cv sprzątaczki w szkole, ale również w innych zakładach pracy - wystarczy wtedy zamienić sale lekcyjne na, przykładowo, konferencyjne. Co ważne, opisy poszczególnych stanowisk nie mogą być zbyt długie. Spokojnie wystarczy opisać w kilku zdaniach (a nawet słowach) każde z nich. CV sprzątaczki powinno zachęcać do poznania konkretnej kandydatki do pracy, zatem opisy stanowisk muszą być napisane poprawną polszczyzną, z zachowaniem wszelkich zasad gramatyki i ortografii.

cv sprzataczka


Na co zwrócić uwagę, tworząc CV dla sprzątaczki?

Wiele kobiet zastanawia się, jak napisać cv na stanowisko sprzątaczki, aby zachęcić do siebie pracodawcę? Otóż dobrej jakości cv jest przede wszystkim zwięzłe i zawiera wszelkie, potrzebne informacje. Przykładowe cv sprzątaczki znaleźć można w internecie, jednak nie zawsze będzie ono odpowiadać konkretnym kandydatkom do pracy. Warto więc stworzyć własne, mając na uwadze posiadane doświadczenie i zdolności. Umiejętności w cv sprzątaczki powinny zajmować szczególne miejsce i dotyczyć przede wszystkim wykonywanych obowiązków. Można więc napisać o umiejętności pracy pod presją czasu, umiejętności pracy ze środkami potencjalnie niebezpiecznymi (są nimi na przykład preparaty zawierające dużą ilość chloru), umiejętności pracy w zespole. Sprzątaczka powinna zwrócić także uwagę na dodatkowe atuty, jakie posiada. Dla pracodawców z pewnością atutem będzie punktualność, dyspozycyjność czy posiadanie prawa jazdy. Dobrze też dodać o znajomości zasad dezynfekcji, znajomości zasad BHP czy higienicznej i czystej pracy. Osoby, które wcześniej pracowały na stanowisku sprzątaczki, nie mają tak dużego problemu ze stworzeniem dobrej jakości cv, jak te, które nie mają jeszcze doświadczenia w branży. Pozostaje pytanie, jak skomponować cv w takim przypadku? Otóż warto podkreślać, że w poprzednich miejscach pracy również musieliśmy utrzymywać czystość, przynajmniej w zakresie swojego stanowiska pracy. Czasami wręcz okazuje się, że choć nie pracowaliśmy na stanowisku sprzątaczki, to wykonywaliśmy jej obowiązki, na przykład czyszcząc lokal gastronomiczny po zamknięciu czy sprzątając sklep spożywczy. Dobrze wtedy podkreślać zakres obowiązków, głównie w kontekście wykonywania prac czystościowych. Najtrudniejsze zadanie stoi przed osobami, które chcą stworzyć cv po angielsku sprzątaczki. Oczywiście, w takim przypadku należy przede wszystkim przestrzegać wszelkich zasad, które dotyczą tworzenia cv w języku polskim. Życiorys nie może być zbyt długi ani zawiły - w dobrym tonie jest przedstawianie krótkich i zwięzłych, wartościowych z punktu widzenia pracodawcy informacji. Dodatkowo konieczne okazuje się przetłumaczenie cv na język angielski, jednak nie warto posiłkować się internetowymi translatorami, które mogą narazić nas na popełnienie licznych błędów językowych, zwłaszcza jeśli nie znamy dobrze angielskiego. CV, ani też żadnego innego dokumentu nie możemy tłumaczyć dosłownie - ważne są tutaj zwroty oraz struktury gramatyczne. W związku z tym przetłumaczenie cv można zlecić specjaliście bądź też skorzystać z generatora cv po angielsku. Są to dwa, bardzo dobre rozwiązania, zwłaszcza jeśli nasza znajomość języka obcego nie plasuje się na wysokim poziomie. Pamiętajmy, aby w pierwszej kolejności przygotować cv w języku polskim, zastanawiając się tym samym, czy zawiera ono wszelkie, niezbędne informacje. Nie zapomnijmy również załączyć klauzuli, zgodnie z którą pracodawca będzie uprawniony do przetwarzania naszych danych osobowych zgodnie z literą prawa.