wolontariat w CV

Doświadczenie zawodowe osoby będącej kandydatem do pracy, nie ogranicza się tylko do informacji związanych z poprzednimi miejscami zatrudnienia czy też ukończonymi szkołami. Informacja odnośnie staży i praktyk, jest bardzo ważna - tym bardziej na samym początku naszej zawodowej kariery. Z kolei zaś, szczegóły mające związek z wolontariatem, nierzadko stanowią bardzo wartościową informację, która może być niejako pewnym asem w rękawie. Warto dowiedzieć się między innymi, jak wpisać wolontariat w cv, czy też jak powinna być wpisana praktyka zawodowa w CV .

Staże oraz praktyki, są początkiem kariery niemalże każdego spośród nas. Nierzadko odbywamy je już w ostatnich kilku latach swojej edukacji. To właśnie one nierzadko, mogą się okazać przepustką do pracy pełnowymiarowej.

Z kolei wolontariat, jest formą aktywności, którą możemy się zajmować niemalże na każdym z etapów własnej kariery. Informacja na temat tego, iż poświęcamy własny czas, żeby bez żadnego wynagrodzenia pomagać innym osobom, dla wielu pracodawców, może stanowić naprawdę sporą wartość.

Jednakże umieszczenie wiadomości związanych ze stażem, praktykami czy też wolontariatem w CV, wcale nie będzie aż takie oczywiste i może przysparzać sporo problemów tym osobom, które poszukują zatrudnienia. Dlatego też doszło do powstania tego artykułu.

Nierzadko pracą określa się różne aktywności, które formalnie nie są związane ze stosunkiem pracy. Będzie tak przykładowo w czasie wykonywania zadań w ramach cywilnoprawnych umów.

Istnieją jednakże pewnego typu aktywności, które posiadają bardzo istotną różnicę w stosunku do zatrudnienia. Otóż, nie są one związane z wynagrodzeniem za wykonanie zadań albo wynagrodzenie, jest tylko symboliczne.

Wolontariat jest formą aktywności, która łącznie musi spełniać parę przesłanek, a mianowicie ma być:

   bezpłatna - za jej wykonanie nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia,

   dobrowolna - nie możemy nikogo zmusić do świadczenia takiego rodzaju aktywności,

   świadoma - zasady prowadzenia współpracy, winny zostać jasno określone,

   wykraczać poza kręgi koleżeńskie i rodzinne - to działalność na rzecz innych osób, ale nie oznacza pomocy koleżeńskiej. Można ją świadczyć na rzecz środowiska, organizacji, lokalnych społeczności czy też potrzebujących.

Wolontariat, przyjmować może różnorodne formy. Może to być chociażby:

   pomoc w obsługiwaniu komputera osobom niepełnosprawnym,

   udzielanie pomocy w naprawianiu efektów powodzi,

   regularne odbywanie wizyt w domu pomocy społecznej,

   cotygodniowe sprzątanie lasu.

CV wolontariat

Czy można wpisać wolontariat w CV?

Oczywiście, że tak. Umieszczenie w swoim CV praktyk zawodowych albo studenckich, wolontariatu czy też stażu jest szczególnie ważne, jeżeli nie posiadamy jak dotąd sporego doświadczenia we własnym fachu i tworzymy swoje pierwsze Curriculum Vitae. Dla potencjalnego pracodawcy, może to być znak, iż jesteśmy osobą aktywną, która nie boi się zatrudnienia, pragnie się rozwijać, zdobyć nową wiedzę czy też zupełnie nowe umiejętności.

Z przeprowadzonych badań jasno wynika, iż aż 82 procent osób przeprowadzających rekrutację wybiera kandydatów, którzy we własnym CV umieszczają informacje odnośnie odbytego wolontariatu. A 85 procent pracowników z działu HR z tego powodu, przymyka oko na innego typu braki w zawodowym życiorysie.

Odbyty wolontariat, praktyki albo staż, to również informacja, iż nie posiadamy kłopotów z wykonywaniem poleceń przełożonych oraz obowiązków codziennych. To również dowód na to, iż odnajdujemy się w pracy, w zespole pracowników i korzystaliśmy już z własnym umiejętności w praktyce. To ważne szczególnie, jeżeli tworzymy CV studenta , CV maturzysty, CV ucznia , lub CV bez żadnego doświadczenia.

Jak napisać w CV o wolontariacie?

Przede wszystkim, powinniśmy się stosować do najważniejszej zasady pisania odpowiedniego CV, czyli dobrania jego treści do oferty pracy. Chodzi o to, żeby wyróżniać takie aspekty naszego doświadczenia oraz kwalifikacji, które w największym stopniu będą powiązane z wymogami w danej ofercie.

Opisując praktyki, które odbyliśmy, powinniśmy używać w CV takiego samego szablonu, jak w wypadku pracy standardowej. Miejmy na uwadze, aby podczas wpisywania daty rozpoczęcia oraz zakończenia praktyk, podawać rok i miesiąc. Postarajmy się o jak najbardziej szczegółowe opisywanie swoich obowiązków oraz chwalenie się osiągnięciami, z których jesteśmy najbardziej dumni.

Nie możemy także zapominać o wymienieniu narzędzi oraz programów komputerowych, z których korzystaliśmy i stopień zaawansowania w ich obsługiwaniu. Nazwy tychże programów, będą stanowić dla osoby przeprowadzające rekrutację konkretny dowód, iż posiadamy już pewne rozeznanie w narzędziach używanych w wybranej branży czy zawodzie.

Koniecznie, należy opisać także projekty, przy których pomagaliśmy - na przykład, gdy byliśmy członkiem dużego zespołu. To zaś będzie w stanie pokazać, iż mieliśmy już okazję ćwiczyć w praktyce różnorodne miękkie umiejętności, które są potrzebne w pracy.

Gdzie wpisać wolontariat w CV?

Tworząc CV, praktyki zawodowe oraz praktyki studenckie, wolontariat czy staż, powinniśmy traktować, jak każdy inny normalny rodzaj pracy. Zatem, musimy wpisać także zajęcia w sekcji Curriculum Vitae, gdzie jest opisane nasze zawodowe doświadczenie.

Sekcja doświadczenia zawierająca opis praktyk, wolontariatu albo stażu, winna znajdować się na pierwszej stronie naszego CV, zaraz pod zawodowym podsumowaniem albo opisem posiadanych umiejętności w CV.

Sekcję z opisem stażu, wolontariatu albo praktyk, stworzymy bardzo łatwo, dokonując wypełnienia wzoru w odpowiednim kreatorze CV . Dzięki czemu, nie będziemy zmuszeni do zamartwiania się o właściwe sformatowanie dokumentu. Nasze CV, będzie za każdym razem prezentować się profesjonalnie i estetycznie.