Pisanie CV z pewnością dla każdego z nas jest prawdziwym wyzwaniem. Okazuje się, że profesjonalne CV może otworzyć nam drzwi do kariery, jednak nikt nie nauczy nas przygotowywania takiego dokumentu w szkole czy na studiach. Prawdziwym problemem może być to jak napisać sportowe CV. Zwykle nieco różni się ono od tradycyjnego dokumentu, przy pomocy którego aplikujemy na inne stanowiska. Tak więc jak powinno wyglądać CV trenera personalnego, a jak CV trenera piłki nożnej?

CV trenera piłki nożnej

CV trenera z pewnością jest jego wizytówką i może otworzyć mu drzwi do dalszej, sportowej kariery. Oczywiście takie CV powinno zawierać odpowiednią strukturę, wraz z podziałem na konkretne sekcje. Zalicza się do nich:


  • sekcję danych osobowych - czyli imię i nazwisko, a także podstawowe dane kontaktowe wraz z adresem zamieszkania
  • krótkie podsumowanie zawodowe - w którym skupia się na najważniejszych osiągnięciach i przedstawieniu siebie
  • sekcję doświadczenie - opis dotychczasowej kariery trenerskiej
  • sekcję wykształcenie - czyli przebieg edukacji
  • sekcję osiągnięcia - najważniejsze sukcesy

CV trener piłki nożnej powinno jednak skupiać się na sekcji osiągnięcia. To właśnie ona stanowi najważniejszą część CV trenera piłkarskiego. Warto tam szczegółowo opisać jakie sukcesy zostały osiągnięte wraz z dotychczasowymi drużynami. Warto konkretne osiągnięcia poprzeć rzeczowymi przykładami. Niezwykle ważne jest również wspomnienie o swoim doświadczeniu zawodowym, czyli CV trenerskie powinno zawierać dokładny opis wszystkich drużyn, z którymi trener miał przyjemność pracować. Nie można zapomnieć również o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

CV trener personalny

CV trener personalny powinno być skonstruowane wedle podobnego schematu co CV trenera. Warto przede wszystkim wspomnieć o swoim doświadczeniu w pracy z poszczególnymi klientami lub siłownią. Co więcej warto również podkreślić swoje osiągnięcia i sukcesy. Sportowe CV zwykle opiera się na dokładnym zaprezentowaniu dotychczasowej ścieżki w konkretnej dziedzinie. Trener powinien również wskazać na konkretne wykształcenie kierunkowe, które w tym zawodzie jest wysoko pożądane. Trener personalny CV może również załączyć do swojego dokumentu swoiste portfolio z przemianami i metamorfozami klientów - oczywiście jeśli oni wyraża na to zgodę. Jeśli jednak trener personalny ma problem z odpowiednim zachowaniem struktury CV i nie może dobrać do dokumentu odpowiedniej szaty graficznej, wówczas programy do tworzenia CV mogą mu w tym pomóc. Warto również bazować na innych dokumentach, a wzór CV trener sportowy jest ogólnodostępny w Internecie. Dzięki takim programom trener personalny szybko i skutecznie będzie mógł stworzyć profesjonalne CV, które z pewnością zaowocuje upragnionym telefonem od rekrutera. Warto bazować na dostępnych wzorach, jednak trener personalny powinien pamiętać o tym, że nie warto kopiować wszystkiego słowo w słowo. CV trenera personalnego jest jego osobistym dokumentem i wizytówką, a najmniejsze kłamstwa szybko wyjdą na jaw.