Wraz z wejściem w życie przepisów RODO, dotychczasowa klauzula CV, na temat zgody na przetwarzanie danych osobowych, zmieniła swoje brzmienie. Dokładnie od 2018 roku, w którym zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych, stara klauzula straciła swoją ważność. Zamieszczając ją w CV, popełniamy wielki błąd, gdyż zmieniły się także przepisy, dotyczące przetwarzania dokumentów aplikacyjnych kandydatów. Jeśli więc wyrażasz zgodę na to, by twoje dane były przetwarzane w celach rekrutacyjnych, musisz wiedzieć jak zrobić to poprawnie.

Dlaczego musimy zamieszczać aktualną klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych?

RODO w CV ma istotną wartość, gdyż wysyłając dokumenty aplikacyjne, dajemy do wglądu nasze pełne dane osobowe. Klauzula więc jest tam zamieszczana po to, by rekruter mógł twoje dane wykorzystać do procesu rekrutacyjnego, oczywiście zgodnie z obowiązującym prawem. Oznacza to, że chcąc ubiegać się o dane stanowisko, musisz zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w swoim CV. Jeśli o niej zapomnisz, mówiąc krótko, twoje CV trafi do kosza. Spójrz na to z innej strony. Twoje CV pełne jest danych osobowych. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o imię i nazwisko, a także telefon czy adres zamieszkania. Opisujesz również cały swój dotychczasowy przebieg kariery, twoje doświadczenie zawodowe, wykształcenie, posiadane kwalifikacje, a także swoje zainteresowania. Wspominana już Ustawa, ma te dane chronić, dlatego tylko i wyłącznie ty, możesz umożliwić rekruterom ich przetwarzanie, oczywiście zgodnie z obowiązującym prawem. Nawet do najprostszego CV, musisz więc dodać prostą formułkę, która rozpocznie się słowami: Wyrażam zgodę..., byś mógł być wzięty pod uwagę przy procesie rekrutacji. Bez tego, proces ten nawet się dla ciebie nie zacznie. Jest to informacja, że rekruter ma pełne prawo wglądu do twojego CV i zawartych w nim informacji.

Jak brzmi skrócony zapis nowej klauzuli do CV?

Jeśli naprawdę nie lubisz zbytnio się rozwodzić w swoim CV lub dodanie całej wersji klauzuli sprawi ci kłopoty związane z edycją dokumentu, śmiało możesz wykorzystać jej wersję skróconą. Aktualna zgodna na przetwarzanie danych osobowych, która musi być zamieszczona w CV i która jest zgodna z RODO, brzmi następująco:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (tu podajemy nazwę firmy) w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na aplikowane przeze mnie stanowisko

Wiadomo, że w treści musisz umieścić nazwę firmy do której aplikujesz, co będzie równoznaczne z tym, udzielasz zgody, na korzystanie z twoich danych osobowych konkretnemu pracodawcy. Dodatkowo, udowodnisz tym też, że CV które przygotowałeś, jest stworzone specjalnie na potrzeby tego, jednego procesu rekrutacyjnego i w pełni dopasowane jest do wyróżników oferty pracy. Pamiętaj, że możesz także zamieścić klauzulę w schemacie CV, razem z uzasadnieniem i odniesieniem do konkretnych dokumentów.

Jak brzmi rozbudowany zapis aktualnej klauzuli do CV?

Klauzula CV doczekała się także swojej dłuższej wersji. W niej wymieniamy nazwę ustawy o RODO. Brzmi ona następująco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w firmie (nazwa firmy) (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Tego typu klauzula również jest dopuszczalna, a nawet wygląda nieco lepiej przy dość rozbudowanym CV. Nie mniej jednak bez względu na to, który ze wzorów wybierzesz, otwiera ci to drogę, do rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego i rozpatrzenia twojej aplikacji.