Czemu umiejętności miękkie warto umieszczać w CV?

umiejętności miękkie


Poszukując pracy najczęściej stawiamy na umiejętności twarde w CV. Są to wszystkie te kompetencje, które przekładają się bezpośrednio na naszą pracę, czyli np. prawo jazdy, znajomość języków obcych albo danego programu. Wiele osób zapomina jednak jak ważne są kompetencje miękkie. Okazuje się, że je również warto wpisywać w CV i są cenione przez rekruterów. 

Jakie są kompetencje miękkie?

Umiejętności miękkie w przeciwieństwie do umiejętności twardych nie są mierzalne. Nie można bowiem ocenić na ile ktoś posiadł daną umiejętność miękką. Nie oznacza to, że umiejętności miękkie nie są ważne. Rekruterzy bardzo często zwracają na nie uwagę podczas rozmów z potencjalnymi pracownikami. Jakie są kompetencje miękkie, które można wpisać w swoim CV?

Kompetencje miękkie to m.in.:

  • wysoka kultura osobista,
  • asertywność,
  • łatwe wyrażanie myśli,
  • samodyscyplina, w tym zarządzanie sobą w czasie,
  • kreatywność, 
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy w zespole.

Jeśli chodzi o te umiejętności przykłady mogą brzmieć tak jak powyżej lub nieco się różnic. Chodzi jednak o wszystkie te kompetencje, które pozwalają nam szybciej i lepiej pracować. 

Co ważne umiejętności miękkie są potrzebne niezależnie od stanowiska. Będą tak samo cenione w pracy np. kelnerki, jak i managera zespołu. W każdej pracy wymagana jest kultura osobista, ale również dobre zarządzanie czasem. Posiadając choć kilka tych umiejętności jesteśmy w stanie lepiej się komunikować z zespołem, szybko reagować w sytuacji stresowej oraz rozwiązywać nawet bardzo skomplikowane problemy.

miękkie umiejętności

Umiejętności komunikacyjne do CV

Rekruterzy podczas przegladania CV kandydatów szczególną wagę przywiązują do umiejętności komunikacyjnych. Umiejętności komunikacyjne do CV to m.in. aktywne słuchanie, wyrażanie swoich myśli w sposób płynny i zrozumiały, wnikliwe analizowanie usłyszanych informacji. Na komunikacji oparta jest praca zespołu, ale również budowanie wizerunku firmy przed klientami. Niezależnie od tego, czy jesteśmy sprzedawcą, czy woźnym, musimy umieć komunikować się i poprzez język pokazywać swoją kulturę osobistą. Komunikacja powinna być poparta również o inicjatywę - musimy pokazać, że chcemy przekazać informacje najlepiej jak potrafimy. Powinniśmy też robić to w sposób ciekawy dla odbiorcy. Osoby rekrutujące np. sprzedawców bardzo dokładnie sprawdzają, czy dany kandydat potrafi przedstawić produkt lub usługę tak, by była ona ciekawa dla osoby zainteresowanej zakupem. 

Komunikacja jest niezwykle ważna również w pracy managera, który musi przekazać informacje zespołowi oraz rozdzielić zadania. W pracy będzie również czas na trudne rozmowy, dlatego należy bardzo umiejętnie dobierać słowa. Rozwinięte umiejętności miękkie z zakresu komunikacji na pewno pomogą nam w lepszym przekazywaniu wiedzy o umiejętności, a także różnego rodzaju komunikatów.

Dlaczego kompetencje miękkie są ważne?

Odpowiedzmy sobie na pytanie: dlaczego kompetencje miękkie są ważne w pracy zespołowej? Wyobraźmy sobie zespół, w którym pracują osoby nie posiadające żadnych umiejętności miękkich. Nie potrafią ze sobą rozmawiać, są opryskliwi oraz nie umieją zarządzać sobą w czasie. Praca staje się wtedy frustrująca i chaotyczna. Każdy członek zespołu powinien nie tylko znać się na wykonywanych przez siebie zadaniach, ale musi również umieć podzielić wszystkie zadania w czasie oraz tak komunikować się z resztą zespołu, by każdy z jego członków wiedział co ma zrobić. W pracy ważna jest także asertywność, ponieważ potrafimy odmówić wykonania zadania, które nas przerasta lub jest zbyt czasochłonne, byśmy mogli zrobić je na czas. 

umiejętności miękkie

Umiejętności miękkie są też niezbędne do budowania dobrego wizerunku firmy oraz utrzymywania więzi z klientami i kontrahentami. Dzięki temu budujemy dobry pijar, ale również łatwiej pozyskujemy nowych klientów, co oczywiście przekłada się na lepszą sprzedaż. 

Umiejętności miękkie do CV to również zarządzanie czasem oraz dyscyplina, tak ważna na każdym stanowisku. Jeśli umiemy zaplanować pracę w sposób efektywny, wtedy możemy łatwiej wykonać zadania, a także przyspieszyć niektóre procesy w firmie. To wyjątkowo ważne, zwłaszcza w momentach, kiedy w firmie są czasowe braki kadrowe. Ta umiejętność łączy się również z pracą w warunkach trudnych, pod presją czasu. Pracownik, który umie w sposób uporządkowany rozdzielić swoje zadania w czasie, będzie również mniej przytłoczony i zestresowany, co wpłynie na jakość wykonywanych przez niego zadań. 

Co wpisać w umiejętnościach w CV? Oprócz umiejętności twardych warto dodać wyżej wymienione umiejętności miękkie. Są one wyjątkowo pomocne w pracy zespołowej, ale mogą być również istotne na wyższych stanowiskach, na których będziemy musieli zarządzać większą ilością osób. Wpisując w CV umiejętności miękkie trzeba jednak pamiętać o prawdomówności - wpisujmy tylko te umiejętności, które faktycznie posiadamy. Swoją szczerością na pewno ujmiemy rekruterów, a także pokażemy które kompetencje miękkie są nam obce i musimy nad nimi popracować. To ważna informacja dla osób rekrutujących, które po przyjęciu nas do pracy mogą skierować nas na odpowiedni kurs z umiejętności miękkich.