Czym są referencje od pracodawcy i jak umieścić je w CV?

Referencje od pracodawcy - co to takiego?

W ciągu wielu lat na temat referencji pracowniczych narosło wiele mitów. Przede wszystkim referencje bardzo często mylimy ze świadectwem pracy, które obowiązkowo musi wystawić pracodawca, jeśli jego pracownik był zatrudniony w ramach umowy o pracę. W świadectwie pracy znajdziemy informacje ogólne, dotyczące na przykład wykorzystanego urlopu w danym roku czy tego, jak długo dany pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Co do zasady, świadectwo pracy ma pełnić role informacyjną, a wystawiane jest głównie do celów rozliczeniowych. Zupełnie czym innym są referencje. Pracodawca nie ma obowiązku ich wystawiać, jednakże powinien to uczynić na prośbę pracownika. W referencjach pracodawca pokrótce opisuje, czym w firmie zajmowała się konkretna osoba, w jaki sposób podchodziła do swoich obowiązków zawodowych oraz dlaczego warto ją zatrudnić. Zasadniczo referencje mają więc za zadanie w pozytywny sposób przedstawić naszą osobę potencjalnemu pracodawcy. Co ciekawe, referencje nie muszą pochodzić bezpośrednio od pracodawcy. Równie dobrze może wystawić je bezpośredni przełożony, na przykład dyrektor działu, w którym pracowaliśmy lub team leader. Jeśli zaś braliśmy udział w jakimś ważnym projekcie, to referencje może nam wystawić koordynator czy nawet bliski współpracownik, jeśli projektu nie nadzorowała żadna konkretna osoba. Niegdyś referencje dostarczane były w formie pisemnej, wraz z całą dokumentacją potrzebną do przeprowadzenia rekrutacji. Dziś jednak kwestia referencji wygląda nieco inaczej, bowiem bardzo rzadko wysyłamy CV w formie pisemnej, zatem referencje najczęściej również zmieniają swoją formę. Wyjątkiem jest aplikowanie do instytucji publicznych, które często wymagają przesłania życiorysu w formie pisemnej, pocztą. 


Jak umieścić referencje w CV?

W dzisiejszych czasach najczęściej aplikujemy na dane stanowisko przez internet. Wysyłamy więc CV w formie elektronicznej, na przykład na wskazany adres mailowy bądź poprzez formularz rekrutacyjny, znajdujący się na stronie internetowej pracodawcy. Warto przy tym pamiętać, że samo CV nie może być zbyt długie - powinno ono zajmować maksymalnie dwie strony formatu A4. Jak więc umieścić w nim referencje? Otóż najlepiej nie umieszczać ich w formie załączników, gdyż pracodawca zwyczajnie może je pominąć. O wiele lepiej jest umieścić dodatkową sekcję, w której podamy numer telefonu bądź adres mailowy osoby, która może wypowiedzieć się o nas jako o pracownikach w pozytywny sposób, a także zarekomendować nas na konkretne stanowisko. Dla potencjalnego rekrutera dane kontaktowe są wartościowsze, niż pisemne referencje. Przede wszystkim może on mieć pewność, że osoba, z którą rozmawia, rzeczywiście poleca konkretnego kandydata. Problemem referencji papierowych jest fakt, iż często pisali je sami pracownicy, natomiast pracodawcy podpisywali bez większej refleksji czy nawet bez uprzedniego przeczytania. Co więcej, podanie samych danych kontaktowych pozwala znacznie skrócić nasze CV, przez co staje się ono atrakcyjniejsze pod kątem wizualnym. Umieszczenie referencji od pracodawcy w CV jest niezwykle proste, jednak warto skorzystać z pomocy generatora, aby mieć pewność, że życiorys zyska spójny wygląd. Referencje powinny znajdować się w CV przed sekcją umiejętności, natomiast po edukacji czy doświadczeniu zawodowym. Im wyżej będą one umieszczone, tym szybciej rekruter znajdzie niezbędne mu informacje i dane kontaktowe.


Dlaczego warto umieszczać referencje w CV?

Osoby, które umieszczają referencje w CV, znacznie zwiększają swoje szanse na zdobycie wymarzonej posady. Wszystko dlatego, że potencjalni pracodawcy chętnie zasięgają opinii poprzednich osób, z którymi pracował kandydat. Chcą bowiem utwierdzić się w przekonaniu, że podane w CV informacje dotyczące miejsca zatrudnienia oraz zakresu wykonywanych obowiązków są prawdziwe, a sam kandydat skrupulatnie wykonywał powierzone mu obowiązki. Warto przy tym mieć na uwadze, że z czysto prawnego punktu widzenia rektuter nie może zadzwonić do miejsca, w którym poprzednio pracowaliśmy, aby zyskać niezbędne informacje. Choć jeszcze do niedawna było to praktykowane, dziś rekruterzy korzystają tylko i wyłącznie z danych kontaktowych, które zostaną im podane w CV. Nie umieszczajmy jednak numerów telefonu czy adresów mailowych osób, które nie zostały poinformowane o tym, że ktoś może do nich zadzwonić i chcieć zasięgnąć informacji. Najpierw należy bowiem ustalić, kto może być osobą kontaktową i w razie potrzeby porozmawia z naszym nowym, potencjalnym pracodawcą. Zazwyczaj poprzedni pracodawcy nie widzą problemu w wystawianiu swoim podwładnym referencji. Niemniej jednak warto zadbać o to, aby nie były to referencje w formie papierowej, ponieważ te na niewiele nam się przydadzą. Nawet, jeśli dodatkowo otrzymaliśmy pisemne referencje, nie dołączajmy ich do naszego CV. Zbyt długi tekst sprawi bowiem, że nasz życiorys stanie się nieczytelny. Tego rodzaju CV zwykle są odrzucane, gdyż samo wgłębienie się w nie zajmuje rekruterom zbyt wiele czasu.